logo
reclame button
Volg ons op Twitter
Contact

Jasper Drewes
Museumstraat 6a
9711 HS Groningen
+31 6 43432235

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Bed & Breakfast Groningen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Bed & Breakfast Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Bed & Breakfast Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Bed & Breakfast Groningen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Bed & Breakfast Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Bed & Breakfast Groningen. Bed & Breakfast Groningen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Bed & Breakfast Groningen.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Bed & Breakfast Groningen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Bed & Breakfast Groningen verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Bed & Breakfast Groningen verwijst. De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

logo marketing groningen